News
.

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Apo Lagh

Santerminator (2014) [HD] Official Short Movie

SANTERMINATOR
Directed & Produced by Aris Koulaidis
Casting by Nick Chanakoulas & Aris Koulaidis
Co-Directed by Nick Chanakoulas
Screenplay by Aris Koulaidis & Nick Chanakoulas

Cast: Nick Chanakoulas, Voreas Faethon Aherusia, Diana Rachmanina, Kwstas Kwstas, Christos Grammenos, George Fakinos, George Spanos, Ntinos Kosmopoulos, John Lykoudis, Kouros Nashos, Apostolis Laghios, Thanos Psarogenis, Thanos Dimotikalis, Alexandros Spyropoulos, Joy Vamvakari, Gory SnowWhite, Sith Amra, Tasos Milanista, George X Tyrrant, Fanis S., Dimitris Pantelidis, Jim Haramis, Nick Baladinis, Stella Evans

Editing/VFX/Color Correction/Make U/Prosthetics: Aris Koulaidis
Promotion: Nick Chanakoulas
Sound FX: Aris Koulaidis
Stunts/Training: Thanos Psarogenis, Apostolis Laghios
Original Music Score by Ntinos Kosmopoulos - See more at: http://kissmypic.blogspot.gr/2014/12/santerminator-2014-premiere.html#sthash.JEcP72Kh.dpuf
SANTERMINATOR
Directed & Produced by Aris Koulaidis
Casting by Nick Chanakoulas & Aris Koulaidis
Co-Directed by Nick Chanakoulas
Screenplay by Aris Koulaidis & Nick Chanakoulas

Cast: Nick Chanakoulas, Voreas Faethon Aherusia, Diana Rachmanina, Kwstas Kwstas, Christos Grammenos, George Fakinos, George Spanos, Ntinos Kosmopoulos, John Lykoudis, Kouros Nashos, Apostolis Laghios, Thanos Psarogenis, Thanos Dimotikalis, Alexandros Spyropoulos, Joy Vamvakari, Gory SnowWhite, Sith Amra, Tasos Milanista, George X Tyrrant, Fanis S., Dimitris Pantelidis, Jim Haramis, Nick Baladinis, Stella Evans

Editing/VFX/Color Correction/Make U/Prosthetics: Aris Koulaidis
Promotion: Nick Chanakoulas
Sound FX: Aris Koulaidis
Stunts/Training: Thanos Psarogenis, Apostolis Laghios
Original Music Score by Ntinos Kosmopoulos - See more at: http://kissmypic.blogspot.gr/2014/12/santerminator-2014-premiere.html#sthash.JEcP72Kh.dpuf
SANTERMINATOR
Directed & Produced by Aris Koulaidis
Casting by Nick Chanakoulas & Aris Koulaidis
Co-Directed by Nick Chanakoulas
Screenplay by Aris Koulaidis & Nick Chanakoulas

Cast: Nick Chanakoulas, Voreas Faethon Aherusia, Diana Rachmanina, Kwstas Kwstas, Christos Grammenos, George Fakinos, George Spanos, Ntinos Kosmopoulos, John Lykoudis, Kouros Nashos, Apostolis Laghios, Thanos Psarogenis, Thanos Dimotikalis, Alexandros Spyropoulos, Joy Vamvakari, Gory SnowWhite, Sith Amra, Tasos Milanista, George X Tyrrant, Fanis S., Dimitris Pantelidis, Jim Haramis, Nick Baladinis, Stella Evans

Editing/VFX/Color Correction/Make U/Prosthetics: Aris Koulaidis
Promotion: Nick Chanakoulas
Sound FX: Aris Koulaidis
Stunts/Training: Thanos Psarogenis, Apostolis Laghios
Original Music Score by Ntinos Kosmopoulos - See more at: http://kissmypic.blogspot.gr/2014/12/santerminator-2014-premiere.html#sthash.JEcP72Kh.dpuf
SANTERMINATOR
Directed & Produced by Aris Koulaidis
Casting by Nick Chanakoulas & Aris Koulaidis
Co-Directed by Nick Chanakoulas
Screenplay by Aris Koulaidis & Nick Chanakoulas

Cast: Nick Chanakoulas, Voreas Faethon Aherusia, Diana Rachmanina, Kwstas Kwstas, Christos Grammenos, George Fakinos, George Spanos, Ntinos Kosmopoulos, John Lykoudis, Kouros Nashos, Apostolis Laghios, Thanos Psarogenis, Thanos Dimotikalis, Alexandros Spyropoulos, Joy Vamvakari, Gory SnowWhite, Sith Amra, Tasos Milanista, George X Tyrrant, Fanis S., Dimitris Pantelidis, Jim Haramis, Nick Baladinis, Stella Evans

Editing/VFX/Color Correction/Make U/Prosthetics: Aris Koulaidis
Promotion: Nick Chanakoulas
Sound FX: Aris Koulaidis
Stunts/Training: Thanos Psarogenis, Apostolis Laghios
Original Music Score by Ntinos Kosmopoulos - See more at: http://kissmypic.blogspot.gr/2014/12/santerminator-2014-premiere.html#sthash.JEcP72Kh.dpuf
SANTERMINATOR
Directed & Produced by Aris Koulaidis
Casting by Nick Chanakoulas & Aris Koulaidis
Co-Directed by Nick Chanakoulas
Screenplay by Aris Koulaidis & Nick Chanakoulas

Cast: Nick Chanakoulas, Voreas Faethon Aherusia, Diana Rachmanina, Kwstas Kwstas, Christos Grammenos, George Fakinos, George Spanos, Ntinos Kosmopoulos, John Lykoudis, Kouros Nashos, Apostolis Laghios, Thanos Psarogenis, Thanos Dimotikalis, Alexandros Spyropoulos, Joy Vamvakari, Gory SnowWhite, Sith Amra, Tasos Milanista, George X Tyrrant, Fanis S., Dimitris Pantelidis, Jim Haramis, Nick Baladinis, Stella Evans

Editing/VFX/Color Correction/Make U/Prosthetics: Aris Koulaidis
Promotion: Nick Chanakoulas
Sound FX: Aris Koulaidis
Stunts/Training: Thanos Psarogenis, Apostolis Laghios
Original Music Score by Ntinos Kosmopoulos - See more at: http://kissmypic.blogspot.gr/2014/12/santerminator-2014-premiere.html#sthash.JEcP72Kh.dpuf
SANTERMINATOR
Directed & Produced by Aris Koulaidis
Casting by Nick Chanakoulas & Aris Koulaidis
Co-Directed by Nick Chanakoulas
Screenplay by Aris Koulaidis & Nick Chanakoulas

Cast: Nick Chanakoulas, Voreas Faethon Aherusia, Diana Rachmanina, Kwstas Kwstas, Christos Grammenos, George Fakinos, George Spanos, Ntinos Kosmopoulos, John Lykoudis, Kouros Nashos, Apostolis Laghios, Thanos Psarogenis, Thanos Dimotikalis, Alexandros Spyropoulos, Joy Vamvakari, Gory SnowWhite, Sith Amra, Tasos Milanista, George X Tyrrant, Fanis S., Dimitris Pantelidis, Jim Haramis, Nick Baladinis, Stella Evans

Editing/VFX/Color Correction/Make U/Prosthetics: Aris Koulaidis
Promotion: Nick Chanakoulas
Sound FX: Aris Koulaidis
Stunts/Training: Thanos Psarogenis, Apostolis Laghios
Original Music Score by Ntinos Kosmopoulos - See more at: http://kissmypic.blogspot.gr/2014/12/santerminator-2014-premiere.html#sthash.JEcP72Kh.dpuf
SANTERMINATOR
Directed & Produced by Aris Koulaidis
Casting by Nick Chanakoulas & Aris Koulaidis
Co-Directed by Nick Chanakoulas
Screenplay by Aris Koulaidis & Nick Chanakoulas

Cast: Nick Chanakoulas, Voreas Faethon Aherusia, Diana Rachmanina, Kwstas Kwstas, Christos Grammenos, George Fakinos, George Spanos, Ntinos Kosmopoulos, John Lykoudis, Kouros Nashos, Apostolis Laghios, Thanos Psarogenis, Thanos Dimotikalis, Alexandros Spyropoulos, Joy Vamvakari, Gory SnowWhite, Sith Amra, Tasos Milanista, George X Tyrrant, Fanis S., Dimitris Pantelidis, Jim Haramis, Nick Baladinis, Stella Evans

Editing/VFX/Color Correction/Make U/Prosthetics: Aris Koulaidis
Promotion: Nick Chanakoulas
Sound FX: Aris Koulaidis
Stunts/Training: Thanos Psarogenis, Apostolis Laghios
Original Music Score by Ntinos Kosmopoulos - See more at: http://kissmypic.blogspot.gr/2014/12/santerminator-2014-premiere.html#sthash.JEcP72Kh.dpuf


SANTERMINATOR
Directed & Produced by Aris Koulaidis
Casting by Nick Chanakoulas & Aris Koulaidis
Co-Directed by Nick ChanakoulasScreenplay by Aris Koulaidis & Nick ChanakoulasCast: Nick Chanakoulas, Voreas Faethon Aherusia, Diana Rachmanina, Kwstas Kwstas, Christos Grammenos, George Fakinos, George Spanos, Ntinos Kosmopoulos, John Lykoudis, Kouros Nashos, Apostolis Laghios, Thanos Psarogenis, Thanos Dimotikalis, Alexandros Spyropoulos, Joy Vamvakari, Gory SnowWhite, Sith Amra, Tasos Milanista, George X Tyrrant, Fanis S., Dimitris Pantelidis, Jim Haramis, Nick Baladinis, Stella Evans

Editing/VFX/Color Correction/Make U/Prosthetics: Aris Koulaidis
Promotion: Nick Chanakoulas
Sound FX: Aris Koulaidis
Stunts/Training: Thanos Psarogenis, Apostolis Laghios
Original Music Score by Ntinos Kosmopoulos

© 2014 Riseout Productions

This Xmas Santa Brings Death to Town...from the Future...
Subscribe to our site via Email :
Previous
Next Post »